Selasa, 15 November 2016

Safinatunnaja - Pasal Rukun Islam

Bismillahirrohmanirrohiim...

Assalamualaikimwarohmatullohiwabarokaatuh...

Alhamdulillah saya masih bisa berbagi pengetahuan di kesempatan kalai ini, insya Allah saya akan menjelaskan hasil kajian saya malam ini tentang Pasal Rukun Islam.

Rukun Islam : Ada 5 perkara dalam rukun islam

1. Syahadat
2. Shalat
3. Zakat
4. Puasa
5. Berangkat Haji bagi yg mampu

Penjelasan >>

Islam menurut lugot : Tunduk
Islam menurut istilah atau Bahasa :
 " Tunduk kepada setiap peraturan hukum syara (hukum Allah) "

Rukun agama ada 3 :

1. Islam
    Ta'rif : Alhadhu Walinqiyadu Limakhbira
2. Iman
    Ta'rif : Al i'tiqaadu bilqalbi waliqrararu billisaani
    " Memantapkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan "
3. Ikhsan
    Ta'rif : Anta'budallohu ka annaka taraahu painlam takun taraahu painnahu yaraaka
    " Ibadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, maka kalau tidak bisa seperti itu     tetap kamu harus ibadah sebab Allah tetap melihatmu "

Hukum Syara' ada 5 :
1. Wajib
    " Mendapat pahala jika dikerjakan dan mendapat siksa jika ditinggalkan "
2. Sunnah
    " Mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat siksa jika ditinggalkan "
3. Haram
    " Mendapat pahala jika ditinggalkan dan mendapat siksa jika dikerjakan "
4. Mubah
    " Tidak mendapat pahala atau sisksa jika dikerjakan maupun tidak dikerjakan "
5. Makruh
    " Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak mendapat siksa jika dikerjakan "

Syarat Islam ada 6 :
1. Memiliki Akal
2. Baligh
3. Tidak dipaksa
4. Mengucapkan dua kalimat syahadat
5. Terus-menerus
6. Tertib

Tidak ada komentar:

Posting Komentar